< POP. | NAST. >

Metastaza 1

Metastaza 2

Eksperyment nie został przerwany. Trwa poszukiwanie nowych danych. Po zakończeniu wyniki zostaną zweryfikowane i upublicznione, a odkrycia przekazane szerszemu gronu odbiorców. Infiltracja. Obserwacja. Odkrycie. Zniszczenie.

Deutsch English Español Français Italiano Polski Русско

człowiek za kurtyną nie jest ważny - athena@hylobatidae.org

tłumaczenie locworks